อัตราค่ารักษาศัลยกรรม Surgery Pricing

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่กรณี กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง*

ประเภทการรักษา

Treatment

ราคาปกติ

Normal price (THB)

ราคาโปรโมชั่น

Promotion price (THB)

  • ตา 2 ชั้น (กรีดสั้น) Upper blepharoplasty, Short incision

  • ตา 2 ชั้น (กรีดยาว) Upper blepharoplasty, Long incision

  • เสริมจมูก (ทำใหม่) Rhinoplasty

  • แก้จมูก (ไม่ตกแต่งปลายจมูก) Nose alar reduction

  • ตัดปีกจมูก

  • เสริมคาง Chin augmentation

  • ปากกระจับบน Upper lip surgery

  • ปากบางล่าง Lower lip surgery

  • ตัดไหม (จากที่อื่น) สติชละ Removing stitches

15,000

18,000

15,000

25,000

15,000

15,000

15,000

12,000

100

9,900

11,900

9,900

16,900

9,900

9,900

9,900

7,900

-

ปรึกษา / จองคิวล่วงหน้า Line@siamnon