อัตราค่ารักษาศัลยกรรม Surgery Pricing

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่กรณี กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง*

  • เสริมจมูก (ทำใหม่) Rhinoplasty (ปกติ 15,000.-) 9,900.-

  • เสริมจมูกด้วยเนื้อเยื่อเทียม Rhinoplasty with Artificial Tissue (ปกติ 25,000.-) 14,900.-

  • เสริมคาง Chin augmentation (ปกติ 15,000.-) 9,900.-

ปรึกษา / จองคิวล่วงหน้า Line@siamnon