ศัลยกรรม | Surgery

ปรึกษาฟรี Free consultation

ต้องการรับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า

 • สาขาบางบัวทอง 095-959-6850, 02-191-6850

 • สาขาพระนั่งเกล้า 095-882-8585, 02-077-5745


หรือเพิ่มเพื่อนในไลน์ ID : @siamnon

Please reserve appointments in advance

 • Bangbuathong branch 095-959-6850, 02-191-6850

 • Phranangklao branch 095-882-8585, 02-077-5745


Add friends in Line application ID : @siamnon

 • ตาสองชั้น (กรีดสั้น) Upper blepharoplasty, Short incision

 • ตาสองชั้น (กรีดยาว) Upper blepharoplasty, Long incision

 • เสริมจมูก, แก้จมูก Rhinoplasty

 • ตัดปีกจมูก Nose alar reduction

 • เสริมคางแผลใน Chin augmentation

 • ปากกระจับบน Upper lip surgery

 • ปากกระจับล่าง Lower lip surgery

 • ตัดไหม Removing stitches

R E V I E W S