อัตราค่ารักษาทันตกรรม Dental Pricing

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่กรณี กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง*

ประเภทการรักษา Treatment

หน่วย

ราคา (THB)

รายละเอียดเพิ่มเติม

More Information

 • ปรึกษาเพื่อการจัดฟัน / ปรึกษาสุขภาพช่องปาก, การรักษา

-

-

Free Consultation

 • X-ray PA ฟิล์มเล็ก

 • X-ray BW เช็คฟันผุมาตรฐาน 4 ฟิล์ม

 • X-ray PANORAMIC

 • X-ray CEPHALMETRIC

 • X-ray CT-scan X-Ray 3D

1

4

1

1

1

300

1,000

1,000

1,000

3,500

 • ถอนฟันแบบปกติ Tooth Extraction

 • ถอนฟันแบบกรอแบ่งฟัน/แคะรากฟัน Advance Extraction

 • ถอนฟันกรามใหญ่ First Molar

 • ถอนฟันกรามใหญ่หลังสุด/ฟันคุด Second, Third Molar

 • ผ่าฟันคุด Wisdom Tooth

 • ผ่าฟันฝัง Wisdom Tooth (can't see)

ซี่ละ

ซี่ละ

ซี่ละ

ซี่ละ

ซี่ละ

ซี่ละ

500-2,000

1,000-2,500

1,000-2,000

1,000-2,500

1,000-6,000

6,000-10,000

*ต้อง X-ray ก่อนทุกกรณี*

 • ตัดเหงือกด้วยไฟฟ้า ไม่กรอกระดูก

 • ตัดเหงือกด้วยไฟฟ้า กรอกระดูก

 • ตัดติ่งเหงือกด้วยไฟฟ้า

 • ตัดแต่งปุ่มกระดูกรอบนอก Exosotosis

 • ตัดแต่งปุ่มกระดูกรอบนอก Torus

ตำแหน่งละ

ตำแหน่งละ

ตำแหน่งละ

ตำแหน่งละ

ตำแหน่งละ

1,500

2,500

3,000

1,000

8,000-12,000


 • ตัดไหม (รักษาจากที่อื่น)

 • Surgical stent (เพื่อปิดแผล)

ตำแหน่งละ

ชิ้นละ

100

2,500


 • อุดฟัน Composite, GI Dental fillings

 • อุดฟันหน้า Central incisor filling

 • ตัดเหงือกเพื่ออุดฟัน Electrosurgery

 • อุดฟันปิดช่องฟันหน้า Central incisor gap

 • อุดฟันปิดช่องฟันหน้า น้อยกว่า 1 mm Central incisor gap

 • อุดฟันปิดช่องฟันหน้า 1-2 mm Central incisor gap

 • อุดฟันปิดช่องฟันหน้า มากกว่า 2 mm Central incisor gap

 • อุดฟันชั่วคราว Temporary Fillings

ซี่ละ

ซี่ละ

ตำแหน่งละ

ตำแหน่งละ

ตำแหน่งละ

ตำแหน่งละ

ตำแหน่งละ

ตำแหน่งละ

500-2,000

1,000-2,000

1,000-2,500

1,000-3,000

1,000

1,500

2,000

300-500

ด้านถัดไปด้านละ 300.-

 • Veneers แปะฟันขาว

 • Veneers Direct Composite

 • Veneers Ceramic Veneers

ตำแหน่งละ

ซี่ละ

ซี่ละ

2,500-16,000

3,000

12,000-16,000


 • ฟันปลอมครอบฟันเหล็กล้วน/พอกสี Porcelain Denture

 • ฟันปลอมเหล็กชนิดพิเศษ Paladium Denture

 • ครอบฟัน Ceramic แบบแข็งแรงพิเศษ Dental crown

 • ครอบฟัน Zircon / Mono / Multi Dental crown

 • ปักเดือยสร้างแกน Fiber reinforced

 • สะพานฟัน Dental bridge

 • ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก TP Denture

   • ซี่แรกรวมฐาน

   • ซี่ถัดไป

   • จำนวนตะขอ

 • ฟันปลอมถอดได้ฐานยาง Valplast Denture

   • ซี่ถัดไป

 • ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ Denture

   • ซี่ถัดไป

   • ทำตะขอสีเหมือนฟัน

 • ฟันปลอมทั้งปาก CD Denture

   • ซ่อมฟันปลอม

   • เติมฟันปลอม (ใช้ฐานชิ้นเดิม)

ซี่ละ

ซี่ละ

ซี่ละ

ซี่ละ

ซี่ละ

ชิ้นละ

ชิ้นละ

course

course

ชิ้นละ

course

ชิ้นละ

course

course

ชิ้นละ

course

course

12,000-14,000

14,000-16,000

16,000-18,000

18,000-20,000

3,500

ราคาตามครอบฟัน

เริ่มต้น 1,500

1,500

500

เพิ่ม 300

4,500

500

เริ่มต้น 9,500

500

1,000

12,000-16,000

500-1,500

1,000-1,500


 • ฟอกสีฟัน Teeth whitening Pola Office Plus

 • ฟอกสีฟัน Teeth whitening ZOOM! Philips

 • ฟอกสีฟันที่บ้านแบบ Opalesence น้ำยา 3 หลอด

 • ฟอกสีฟันจากด้านใน

ครั้งละ

ครั้งละ

1 ชุด

course

4,500

8,500

4,000

2,000


 • ทาสารกันเสียวฟัน Desensitizing

 • ขูดหินปูนด้วยเครื่องและขัดฟันด้วยฟลูออไรด์ Scaling

 • ขัดฟันด้วยฟลูออไรด์ Scrub teeth

 • ฟลูออไรด์วานิช 3M, Fluoride Vanish

 • Airflow

 • เคลือบหลุมร่องฟัน Sealant

 • เคลือบฟลูออไรด์เจล Fluoride gel

ตำแหน่งละ

FM

ฝั่งละ

FM

FM

ซี่ละ

ทั้งปาก

100

500-2,000

300

500

500

250-500

250-500


 • เกลารากฟันเป็นตำแหน่ง

 • เกลารากฟันหลายตำแหน่ง

ตำแหน่งละ

Quarter

250-500

1,500


 • รักษาราก ฟันหน้า-ฟันเขี้ยว Root canal treatment Central incisor

 • รักษาราก ฟันกรามน้อย Molar

 • รักษาราก ฟันกรามใหญ่ First Molar

 • สร้างเนื้อฟันเพื่อรักษาราก

 • รักษารากฉุกเฉิน ใส่ยาเพื่อให้หายปวด

 • รักษารากใหม่ (รื้อวัสดุเก่าทิ้ง)

ซี่ละ

ซี่ละ

ซี่ละ

ครั้งละ

ซี่ละ

ซี่ละ

3,000-6,000

6,000-8,000

7,000-12,000

1,000-2,000

1,000-1,500

เพิ่ม 1,000-1,500

วัสดุอุดฟันชั่วคราวที่ใช้ในการรักษารากมีอายุไม่เกิน 2 เดือน หากคนไข้ไม่มาตามนัดเกิน 2 เดือนแล้ววัสดุหลุดหรือหายไป จำเป็นต้องเริ่มการรักษาใหม่ และเริ่มค่าใช้จ่ายใหม่ทั้งหมด

 • รากฟันเทียม Dental Implant Osstem

 • รากฟันเทียม Dental Implant Hiossen

 • รากฟันเทียม Dental Implant other brands

 • เติมกระดูก Bone graft ใน visit รากฟันเทียม

 • GBR ปิด Membreane เพื่อปลูกกระดูก

 • Surgical stent

ซี่ละ

ซี่ละ

ซี่ละ

ตำแหน่งละ

ตำแหน่งละ

ตำแหน่งละ

45,000

55,000

65,000-100,000

10,000-15,000

10,000-15,000

2,500

เกาหลี Korea

อเมริกา America


 • ถ่ายรูป/พิมพ์ปาก/X-ray ฟิล์มใหญ่ 2 ฟิล์ม

 • พิมพ์ฟันเพื่อจัดฟันบน-ล่าง

 • ถ่ายรูปในและนอกช่องปาก เพื่อการจัดฟัน

 • จัดฟันรอบสอง (เรียงเรียบ) 6 เดือน Orthodontics (2nd)

 • จัดฟันลวดเหล็กปกติ Orthodontics (1st)

 • จัดฟัน Damon-Q Orthodontics

 • จัดฟัน Empower Orthodontics

 • จัดฟันใส Giko ญี่ปุ่น Orthodontics

 • จัดฟันใส Invisalign อเมริกา Orthodontics

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000

1,000

500

18,000-25,000

30,000-55,000

80,000-120,000

60,000-65,000

60,000-80,000

59,000-150,000

Damon Clear +10,000 THB

*หลังจากถ่ายรูป พิมพ์ฟัน เอกซเรย์ฟัน คนไข้ต้องทำการเตรียมช่องปากเพื่อการจัดฟันให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน (กรณีปกติ)

เนื่องจากแบบพิมพ์ฟันและฟิล์มเอกซเรย์จะหมดอายุการใช้งาน หากเลยกำหนดเวลาหรือไม่สามารถติดต่อได้เกิน 4 เดือน

จำเป็นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการถ่ายรูป พิมพ์ฟัน และเอกซเรย์ใหม่อีกครั้ง

 • เปลี่ยนยางจัดฟัน

 • ติดแบร็คเกตหลุด

 • กรอลวดลบคม (จัดฟันจากที่อื่น)

 • ถอดเครื่องมือจัดฟัน (จัดฟันจากที่อื่น)

ฝั่งละ

ซี่ละ

ตำแหน่ง

ฝั่งละ

500

500

250

1,000

 • ฟันขาว GIKO ญี่ปุ่น

 • กันนอนกรน GIKO ญี่ปุ่น

-

-

10,000

10,000

 • รีเทนเนอร์ แบบลวดเลือกสีได้ Retainers

 • รีเทนเนอร์ แบบใส Clear retainers

 • รีเทนเนอร์ แบบใส่ทานข้าวได้ Metal retainers

คู่ละ

คู่ละ

คู่ละ

4,000

4,000

16,000

ชิ้นเดียว บนหรือล่าง ชิ้นละ 2,000

 • Occlusal splint เฝือกสบฟัน ช่วยเรื่องการนอนกัดฟัน Sleep splint

ชิ้นละ

5,000 และ 10,000