บุคลากร | Personnel

หมายเหตุ : ห้ามคัดลอก ดัดแปลงหรือทำซ้ำ เนื้อหา รูปภาพ ในส่วนนี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง

เพื่อนำไปใช้ทางอื่น ๆ นอกเหนือจากเวบไซต์ siamnon.com นอกจากจะได้รับอนุญาติอย่างเป็นทางการจากบริษัทฯ หรือตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล

มิฉะนั้นจะถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และทางบริษัทฯ หรือตัวบุคคลมีสิทธิ์ในการดำเนินคดีทางกฎหมาย

ทันตแพทย์ วิน วัฒนวนาพงษ์

(Dr.Win Vattanavanapong)

College of Dental Medicine,

Doctor of Dental Surgery (D.D.S.)

Rangsit University Thailand.

- Advance Education Program in Implant Dentistry, SWU

- Advance Course for Botulinum and Fillers, Yonsei Korea

- AIC Advance Course 2017

- Comprehensive Education Program Dentium Basic Course

- Advance Education Program CGF Dentistry

- Osstem AIC Advance training Course

- Skin analysis & Facial treatment

- Advance Education Program GBR and Sinus Augmentation Course

ทันตแพทย์หญิง ทิพอาภา ถาวรรุ่งกิจ

(Dr.Thipaapa Thawornrungkit)

College of Dental Medicine,

Doctor of Dental Surgery (D.D.S.)

Rangsit University Thailand.

- Invisalign Training Course 2017

- Smile TRU Provider

- K9 Center Orthodontics Training

นายแพทย์ ภูมิ วัฒนวนาพงษ์

(Dr.Pume Vattanavanapong)

College of Medicine,

Doctor of Medicine (M.D.)

Rangsit University Thailand.

- Skin analysis and Facial Treatment

- Common Cosmetics and Dermatologic in Practice

- Ramathibodi Training Course in Common Dermatology

- Fillers, Botulinum Toxin Injection and Thread Lifting

- Basic to Advanced Botulinum Toxin Course

- Skin Laser Therapy in Clinical Practice Course

- International Congress of Aesthetic Dermotology (ICAD) 2017

- Master of Science Program in Anti-aging and Regenerative Medicine

- How to create harmony cheek & Advanced full face lifting technique by Medyceles Academy

- Dermatology Tutorial : Module1

- Dermatology Tutorial : Module2

ทันตแพทย์หญิง กาญจนา เหล่าอารีย์

(Dr.Karnjana Laoaree)

College of Dental Medicine,

Doctor of Dental Surgery (D.D.S.)

Rangsit University Thailand.

- K9 Center Orthodontics Training

ทันตแพทย์ วสวัตต์ ปราณีโชติรส

(Dr.Wasawatt Praneechotiros) 

Doctor of Dental Surgery,

Faculty of Dentistry, (D.D.S.)

Srinakharinwirot University

- Residency Training Program in Orthodontics, Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot University

- Diploma of the Thai Board of Orthodontics, The Royal College of Dental Surgeons of Thailand

- The 8th Yonsei International Mini-Residency for Advanced Orthodontics(YIMAO) in Seoul, Korea 28 June - 3 July 2018

- The 95th Congress of the European Orthodontic Society(EOS) in Nice, France 17 June - 22 June 2019

ทันตแพทย์หญิง พลอยไพลิน บัวรักษ์

(Dr.Ploypilin Bourak)

College of Dental Medicine,

Doctor of Dental Surgery (D.D.S.)

Rangsit University Thailand.

- Master Endo Molar 2019

- Basic Fixed Orthodontic Course 2019

- Basic Orthodontic Centre 2021


ทันตแพทย์หญิง ดวงหทัย พรหมมิน

(Dr.Duanghatai Phrommin)

College of Dental Medicine,

Doctor of Dental Surgery (D.D.S.)

Rangsit University Thailand.

- The Advanced Education Program In Implant Dentistry, Srinakharinwirot University

-MBM Bone Management 2022

-Ridge Preservation, GBR, Bone transfer, Osteosynthesis  and Sinus lift Procedure(External/Internal)

-Periodontics & Implant Professional Cert. Harvard School of Dental Medicine (HSDM) Longwood Avenue,Boston MA 2023. 

-Advanced Education in Periodontics and Esthetic Implant Dentistry from Harvard School of Dental Medicine  (HSDM) Longwood Avenue,Boston MA 2023.

ทันตแพทย์หญิง ปัณฑารีย์ ฤทธิ์ถกล

(Dr.Pantaree Ritthagol)

- Doctor of Dental Surgery, Dentistry (D.D.S.), Rangsit University Thailand.

- Residency training, Craniofacial Orthodontics, Chang Gung University

- Master of Science (MS), Dental and Craniofacial Science, Chang Gung University

ทันตแพทย์หญิง ณัฐธิดา ธนสารสุรพงศ์

(Dr.Natthida​ Thanasansurapong)

Doctor of Dental Surgery (D.D.S.)

Naresuan​ University.

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ทันตแพทย์หญิง ปภาวรินท์ ตีระจินดา

(Dr.Paphawarin Terachinda)

Doctor of Dental Surgery (D.D.S.)

Thammasart University.

พนักงาน | Our Staff

ศิริพร วงศ์สิทธิพรรุ่ง (ซาย)

Siriporn Vongsittipornrung (Sine)


ผู้ช่วยทันตแพทย์ Dental Assistant

กรรณิกา แก้วขาว (เพ้นท์)

Kannika Kaewkhao (Paint)


ผู้ช่วยทันตแพทย์ Dental Assistant

ณัฐสุภา ศิริการณ์ (พลอย)

Nutsupa Sirikarn (Ploy)


ผู้ช่วยทันตแพทย์ Dental Assistant

ธัญณภัสศ์ แก้วชาลี (อ้อน)

Thannaphat Kaewchalee(Aon)


ผู้ช่วยทันตแพทย์ Dental Assistant

ศิริรัตน์ จันทร์ดา (มด)

Sirirat Chanda (Mod)


ผู้ช่วยทันตแพทย์ Dental Assistant

สุจิตรา ไชยสนาม (นุ่น)

Sujitra Chaisanam (Noon)


ผู้ช่วยทันตแพทย์ Dental Assistant

อุมารินทร์ ทองนาค (โบว์)

Umarin Thongnak (Bow)


พนักงานต้อนรับ Receptionist

ปรียาภรณ์ นิ่มสมบูรณ์ (ยีนส์)

Pattamaporn Tongsari (Yeen)


พนักงานต้อนรับ Receptionist

ชฎารัตน์ สังข์ทอง (นาย)

Chadarat sungthong (Naii)


ผู้ช่วยแพทย์ Medical Assistant

ดารารัตน์ กิจสวัสดิ์ (ฟ้า)

Dararat Kitsawat (Far)


พนักงานต้อนรับ Receptionist

สิริรัตน์ ขจรตระกูล (Pangmhee)

Sirirat Kajorntrakul (แป้งหมี่)


พนักงานต้อนรับ Receptionist

อรอุมา พุ่มพุทรา (จิ๊บ)

Onauma Phumphutsa (Jib)


ผู้ช่วยทันตแพทย์ Dental Assistant

สกุณา รุ่งเรือง (เบียร์)

Sakuna Rungrueng (Beer)


ผู้ช่วยทันตแพทย์ Dental Assistant

ชลิตา สุขไชย (ติ๊ดตี่)

Chalita Sukchai (Tidtee)


ธุรการ Administrator

ดาลิกา ธีร์สุวรรณ (แป้ง)

Dalika Tsuwan (Pang)


มีเดีย

(Media)

มาสคอตประจำคลินิก

Our Mascot

หล่อเหลา Lhor-lhao (Handsome)

(male) นิ่ง สงบ สยบความเคลื่อนไหว

ลึกลับ Luk-lab (Mysterious)

(female) ขี้อ้อน ขี้แกล้ง สวยสุดในซอย

โวยวาย Woy-wai (Flurried)

(male) ร้องเก่ง โวยวายเก่งสมชื่อ