อัตราค่ารักษาแพทย์แผนจีน

Acupuncture&Cupping Pricing

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่กรณี กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง*

ประเภทการรักษา Treatment

ราคาปกติ

(THB)

ราคาโปรโมชั่น

(THB)

รายละเอียดเพิ่มเติม

More Information

อัตราค่ารักษาฝังเข็ม ครอบแก้ว Acupuncture & Cupping therapy (THB)

 • หน้าใส ฝังเข็ม ครอบแก้ว Acupuncture&Cupping therapy

   • ครั้งละ

   • Course 5 ครั้ง

   • Course 10 ครั้ง

1,200

6,000

12,000

-

5,400

9,400
 • ฝังเข็ม ครอบแก้ว รักษาอาการ Office Syndrome

   • ครั้งละ

   • Course 5 ครั้ง

   • Course 10 ครั้ง

   • ฝังเข็มอย่างเดียว

   • ครอบแก้วอย่างเดียว

1,000

5,000

10,000

600

600

-

4,400

7,900

-

-
 • ลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วน Weight loss slimming

   • ครั้งละ

   • Course 5 ครั้ง

   • Course 10 ครั้ง

1,500

7,500

15,000

-

6,900

11,900

(ฝังเข็ม+เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า+

ครอบแก้ว+เมล็ดผักกาดแปะหู)


 • กัวชากระชับใบหน้า Guasa face lifting

   • ครั้งละ

   • Course 5 ครั้ง

   • Course 10 ครั้ง

1,000

5,000

10,000

-

4,400

7,900


คอร์สรักษาร่วมกับเวชกรรมความงาม Beauty program with aesthetic

 • คอร์สหน้าใส ยิง/ฝัง/ครอบ

   • ครั้งละ

   • Course 5 ครั้ง

   • Course 10 ครั้ง

2,000

10,000

20,000

-

6,900

11,900

EPL หน้าใส+ฝังเข็ม+ครอบแก้ว

(EPL laser face+Acupuncture +Cupping therapy)


 • กระชับใบหน้า Face lifting

   • ครั้งละ

   • Course 5 ครั้ง

   • Course 10 ครั้ง

1,750

8,750

17,500

-

7,900

13,900

RF กระชับใบหน้า+กัวซา

(RF face+Guasa)

 • ลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วน Weight loss slimming

   • ครั้งละ

   • Course 5 ครั้ง

   • Course 10 ครั้ง

3,000

15,000

30,000

-

11,900

22,900

(ฝังเข็ม+เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า+ครอบแก้ว+เมล็ดผักกาดแปะหู+Body Slimmer)

จองคิวล่วงหน้า Line@siamnon