Homeopathy คืออะไร ?

เกี่ยวข้องอย่างไรกับ “มาเด้”

โฮมิโอพาธีย์ (Homeopathy)

คือ การแพทย์ทางเลือกชนิดหนึ่งจากแพทย์ชาวเยอรมันชื่อ ซามูเอล ฮานีแมน (Samuel Hahnemann) ตั้งแต่ปีค.ศ. 1790 มีแนวทางการรักษาโดยจะใช้สารเจือจางมาก นำมากระตุ้นให้ร่างกายรักษา ฟื้นฟูตนเองได้

โดยหลักการโฮมิโอพาธีย์นี้ ถูกนำมาผสมผสานกับศาสตร์การฝังเข็ม เพื่อใช้ในการรักษาผิวหน้าด้วยทรีทเมนท์ที่เราคุ้นเคยนั่นก็คือ มาเด้คอลลาเจน (MADE Collagen)


มาเด้ คอลลาเจน

ประกอบไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติมากมาย รวมไปถึง Collagen (คอลลาเจน) และ Placenta (พลาเซนต้า) การรักษาผิวหน้าด้วยมาเด้ จะต้องฉีดตัวยาเข้าไปที่ใบหน้าทั้งหมด 16 จุด เพื่อประสิทธิภาพในการฟื้นฟูและบำรุงรักษาผิวหน้า สามารถช่วยล้างสารพิษที่ผิวหนัง กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตและน้ำเหลืองให้ดีขึ้น ปรับสมดุลผิว ลดผื่นแพ้ ลดสิวเรื้อรัง ลดริ้วรอย ลดรอยดำ ผิวสุขภาพดีขึ้น


การรักษาด้วยมาเด้คอลลาเจน

จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป ระยะห่างในการรักษาแต่ละครั้งประมาณ 2 สัปดาห์ หลังการรักษา สภาพผิวจะอยู่ได้ประมาณ 1-2 ปี

จองคิวล่วงหน้า Line@siamnon