หน้ากากอนามัยแจกฟรี

ส่งต่อความห่วงใยให้ทุกคน

แม้จะเป็นแค่ส่วนเล็ก ๆ แต่ก็อยากให้ทุกคนได้รับ หน้ากากอนามัยแจกฟรี สยามนนท์ สหคลินิก แจกจ่ายหน้ากากอนามัยไปยังพื้นที่ใกล้เคียงกับคลินิกในจังหวัดนนทบุรี และส่งไปยังต่างจังหวัดที่มีการติดต่อขอรับหน้ากากอนามัยเข้ามา มีทั้งร้านค้า ชุมชน โรงเรียน เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 10,000 ชิ้น หน้ากากอนามัยทุกชิ้นฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC แล้ว