สยามนนท์ สหคลินิกและผู้มาใช้บริการ

ร่วมกันบริจาคเสื้อผ้า

วันที่ 17 ธ.ค.63 ทีมงานสยามนนท์ สหคลินิก ได้นำเสื้อผ้าที่ลูกค้าคลินิกทุกท่านร่วมบริจาค ไปส่งต่อให้แก่มูลนิธิต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ได้แก่...

1.สมาคมส่งเสริมสถานสภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง

https://www.facebook.com/apswthailand.org/?ref=page_internal

2.มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.facebook.com/blindth/

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเสื้อผ้ามา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะ