สยามนนท์ สหคลินิก ส่งต่อเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น : โครงการเหลือ-ขอ

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น : โครงการเหลือ-ขอ

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.63 เจ้าหน้าที่สยามนนท์ สหคลินิก นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากผู้ที่มาใช้บริการทุกท่าน อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ส่งต่อให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ตามโครงการเหลือ-ขอที่ทางมูลนิธิจัดขึ้น

สยามนนท์ สหคลินิก ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมฝากของไปบริจาคในครั้งนี้ด้วยกัน

สำหรับท่านที่สนใจอยากติดต่อบริจาคเพิ่มเติม หรือจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก ๆ สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจ facebook มูลนิธิบ้านนกขมิ้น Baannokkamin Foundation เบอร์โทรศัพท์ 02-375-6497