ทำบุญคลินิก @สาขาบางบัวทอง

สยามนนท์ สหคลินิก สาขาบางบัวทอง ซอยวัดลาดปลาดุก ได้จัดให้มีการทำบุญคลินิก ในพิธีมีการเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมพรมน้ำมนต์และเจิมเล็กน้อยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรทุกคน

การทำบุญในยุคนี้อาจมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เนื่องจากพระสงฆ์จะไม่สามารถฉันอาหารที่ถวายได้ในทันที เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ทั้งนี้ญาติโยมสามารถจัดอาหารเป็นชุดถวายให้พระสงฆ์นำกลับไปฉันที่วัดได้ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงลงได้ระดับหนึ่ง

*ทุกกิจกรรมดำเนินภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคระบาด*

สยามนนท์ สหคลินิก ขออนุโมทนาบุญแด่ทุกท่าน ให้สามารถผ่านปีนี้ไปได้อย่างเข็มแข็งและสวยงาม