"ชั้น ปัน สุข" แบ่งปันข้าวสาร อาหารแห้ง

แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19"ชั้น ปัน สุข"

สยามนนท์ สหคลินิก สาขาบางบัวทอง ซอยวัดลาดปลาดุก จัดตั้ง "ชั้น ปัน สุข" แบ่งปันข้าวสาร อาหารแห้ง แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากตู้ปันสุขที่เริ่มกระจายไปทั่วประเทศ โดยมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ที่ต้องการ

สำหรับท่านใดที่ต้องการข้าวสาร อาหารแห้งต่าง ๆ สามารถมาหยิบไปได้เลย หรือท่านที่ต้องการร่วมแบ่งปันก็สามารถนำสิ่งของของท่านมาวางที่ชั้นได้ ทางสยามนนท์ สหคลินิก จะจัดตั้ง "ชั้น ปัน สุข" นี้ไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีกำหนด

พิกัด : อำเภอบางบัวทอง ซอยวัดลาดปลาดุก ใกล้กับบิ๊กซีมาร์เก็ต ก่อนถึงลิขิตไก่ย่าง ตรงซุ้ม อบต.