เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ
17 พฤษภาคม 2562


บริษัท สยามนนท์ กรุ๊ป ขอขอบคุณที่ท่านเลือกใช้บริการเว็บไซต์ของเรา
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการในที่นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “เงื่อนไขฯ”) จะระบุถึงเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ระหว่าง บริษัท สยามนนท์ กรุ๊ป (“บริษัท”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) และ “ผู้ใช้” เกี่ยวกับบริการใน www.siamnon.com (“เว็บไซต์”)


1. ผู้ใช้จะต้องยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการจึงจะสามารถใช้บริการหรือสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ได้


2. ผู้เยาว์หรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถใช้บริการหรือสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ได้ โดยต้องมีผู้ปกครองกำกับและให้คำแนะนำเสมอ


3. บริษัทอาจมีการแก้ไขเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการเพิ่มเติมเมื่อมีความจำเป็น โดยไม่ต้องแจ้งให้แก่ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า แต่เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการใด ๆ แล้ว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบผ่านทางอีเมล์ กรุณาเปิดอ่านและทำความเข้าใจเพื่อยอมรับเงื่อนไขฯ ดังกล่าว


4. ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องแก่บริษัทในการใช้บริการหรือสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ หากผู้ใช้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จจนทำให้เกิดความเสียหายใด ๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น


5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือลบข้อมูลของผู้ใช้ เมื่อบริษัทเห็นหรือเชื่อว่าข้อมูลของผู้ใช้นั้นอาจทำให้เกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง หรือมีการละเมิดเงื่อนไขฯ โดยไม่ต้องบอกให้ผู้ใช้นั้นทราบล่วงหน้า


6. บริษัทให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลและจะปฏิบัติตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ตามที่ระบุ


7. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแสดงโฆษณาสำหรับบริษัท หรือบุคคลภายนอกให้ผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์


8. ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์สามารถนำออกสู่ภายนอกได้ โดยไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงแหล่งที่มาของเว็บไซต์ ยกเว้น รูปภาพที่มีสัญลักษณ์หรือโลโก้ SIAMNON CLINIC บริษัทไม่อนุญาตให้นำไปดัดแปลงหรือแก้ไขใด ๆ หรือนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท


9. ผู้ใช้จะต้องไม่ตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นในเชิงหมิ่นประมาท หรือนำเสนอเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ หรือมีข้อความหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร ก่อความรุนแรง ชักชวนทะเลาะวิวาท หากพบเห็นเนื้อหาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้ที่ละเมิดเงื่อนไขฯ ดังกล่าว


10. บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อติดต่อขอข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมในกรณีจำเป็นเท่านั้น

Powered by MakeWebEasy.com