นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

การคืนสินค้าและการคืนเงิน

1. นโยบายการคืนสินค้า
ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน / คืนสินค้าใด ๆ ก็ตามที่ชำรุด หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางบริษัทจะทำการเปลี่ยน / คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

  • สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  • สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาด
  • สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เกิดการชำรุดเสียหาย

หมายเหตุ - สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน / หรือสามารถลองสินค้าได้ แต่ต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่ สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้า หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน กรณีสินค้าที่เป็นลดราคา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี


2. วิธีการส่งคืนสินค้า
หากท่านต้องการส่งสินค้าคืน กรุณาแจ้งรายละเอียดพร้อมเหตุผลผ่านทาง Line@ ของบริษัท ทางบริษัทจะพิจารณาในเรื่องของการรับสินค้าคืนตามเงื่อนไขด้านบน และอาจยกเว้นค่าจัดส่งคืนสินค้าในกรณีจำเป็นเท่านั้น


3. ตรวจสอบสถานะการคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้าใหม่
กระบวนการเปลี่ยนสินค้า / คืนเงิน จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางบริษัทได้ทำการประเมินสินค้าที่ส่งคืนจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการประเมินคุณภาพสินค้านี้อาจใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า ท่านสามารถติดต่อสอบถามผ่านทาง Line@ ของบริษัท

หลังจากอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่แล้ว ทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าที่กำหนดไว้ โดยท่านจะได้รับข้อความผ่านทาง Line@ ของบริษัทแจ้งว่า เรากำลังดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่าน


4. นโยบายการคืนเงิน
ทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้

ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 30-45 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทาง Line@ ของบริษัท เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน คือ

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซนต์สำเนาถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน)​

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Powered by MakeWebEasy.com