รากฟันเทียม

Dental implant

Dental implant is one of the most effective way to replace losing teeth. The implant is made of Titanium and precisely shaped like screw. The implant is placed between jawbone and natural bone where tooth is missing as a supporting base of crown (artificial teeth). The abutment is custom- made to perfectly fits your teeth and placed on top of implant to hold the crown flawlessly.
By that, there is no need to worry about dentures being dropped or moved while speaking, drinking or even eating.


We use various implants only from an international standard brands such as Hiossen from America, Osstem from Korea and Neoss from Sweden to provide only the best and effective results.The materials used are guarnteed to be durable, harmless and cause no side effects to the patient.

 

    

 

Q&A

รากฟันเทียมจากอเมริกา แบรนด์ Hiossen ราคา 35,000/ซี่ ราคานี้รวมค่ารากฟันเทียม, แกน, และครอบฟันแล้ว

สามารถผ่อนชำระได้ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ผ่อนชำระนานสูงสุด 6 เดือน

เป็นโลหะไทเทเนียมสำหรับรากฟันเทียมโดยเฉพาะ

ขึ้นอยู่กับเทคนิคการทำ โดยทางกายภาพแล้วจะเจ็บน้อยกว่าผ่าฟันคุด หรือบางเทคนิค ก็เจ็บน้อยกว่าถอนฟันครับ แล้วแต่สภาพช่องปากของแต่ละคนว่าจะทำแบบไหนได้บ้างครับ

Powered by MakeWebEasy.com