ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สยามนนท์ สหคลินิก
ทันตแพทย์ วิน วัฒนวนาพงษ์
Doctor of Dental Surgery (DDS.)
Rangsit University Thailand.
ทันตแพทย์หญิง ทิพอาภา ถาวรรุ่งกิจ
Doctor of Dental Surgery (DDS.)
Rangsit University Thailand.
นายแพทย์ ภูมิ วัฒนวนาพงษ์
Doctor of Medicine (MD.)
Rangsit University Thailand.
ทันตแพทย์หญิง กาญจนา เหล่าอารีย์
ทันตแพทย์หญิง ดุสิตา อนุวัตเมธี
ทันตแพทย์ ทรงพล พิทักษ์พงษ์สุธี
ทันตแพทย์ วสวัตต์ ปราณีโชติรส
ทันตแพทย์หญิง พลอยไพลิน บัวรักษ์
ทันตแพทย์หญิง ชรินรัท อินทะโสก์
________________________________________________________________________________________________________________
ผู้จัดการคลินิก
พนัส แก้มพรมเจริญ (บาส)
________________________________________________________________________________________________________________
ทีมงานสาขาพระนั่งเกล้า
นัน (พนักงานต้อนรับ)
แป้ง (พนักงานต้อนรับ)
บี (Consultant)
นก (ผู้ช่วยทันตแพทย์)
น้ำ (ผู้ช่วยทันตแพทย์)
ขวัญ (ผู้ช่วยแพทย์)
บี (ผู้ช่วยทันตแพทย์)
จูน (ผู้ช่วยแพทย์)
________________________________________________________________________________________________________________
ทีมงานสาขาบางบัวทอง
ตาล (พนักงานต้อนรับ)
อ้อ (พนักงานต้อนรับ)
ซาย (ผู้ช่วยทันตแพทย์)
เพ้นท์ (ผู้ช่วยทันตแพทย์)
ปุ้ย (ผู้ช่วยทันตแพทย์)
อ้อน (ผู้ช่วยทันตแพทย์)
แป้ง (มีเดีย)
ใบยา (Consultant)
________________________________________________________________________________________________________________
โวยวาย (เพศผู้)
ลึกลับ (เพศเมีย)
หล่อเหลา (เพศผู้)
Powered by MakeWebEasy.com